Music Ear Training - Major Scale Intervals{h1}
Redaksjonens
"Mystery" Jackson: Marlon Jacksons Solo Quest på 80-tallet
"Mystery" Jackson: Marlon Jacksons Solo Quest på 80-tallet
Kontakt forfatter Music Ear Training Å gjenkjenne og identifisere musikalske intervaller etter øre, spesielt intervaller i større skala, er en veldig nyttig ferdighet for enhver musiker å ha, og er en viktig del av øretrening og lydprøver. Intervallgjenkjenning er en ferdighet som lett kan praktiseres ved å lytte til musikalske intervaller og forstå og memorere deres særegne lyd. Ved kon