Folk og tradisjonelle sanger om månen: fakta og musikk{h1}
Redaksjonens
"Mystery" Jackson: Marlon Jacksons Solo Quest på 80-tallet
"Mystery" Jackson: Marlon Jacksons Solo Quest på 80-tallet
En naturlig satellitt og et symbol Månen er jordas eneste permanente naturlige satellitt, men for mange mennesker betyr det langt mer enn dette. Det endrede, men velkjente utseendet når det går i bane rundt planeten og dets ofte skinnende skjønnhet, gjør det til en gammel og verdsatt venn. Denne vennen må imidlertid bli verdsatt på avstand og på egne premisser. Månen