En kort historie om japansk pop (J-pop) musikk{h1}
Redaksjonens
Mike Elliott: Canadian Blues Musician Profile
Mike Elliott: Canadian Blues Musician Profile
Kontakt forfatter Introduksjon "J-pop", som japansk popmusikk er kjærlig kalt både i og utenfor Japan, er mainstream musikkform i Japan og har en stor kult som følger over hele verden. Mens J-pop fikk sitt navn og status så sent som på 1990-tallet, fikk den sine første fotfeste på 1960-tallet og kan til og med spores tilbake til førkrigstiden i japansk historie. Mange